A

Apelasyon 

Şarapların, üzümlerin (ve diğer bazı gıda maddelerinin) yetiştirildikleri yerin ismiyle adlandırılması, tanımlanması.

Kelimenin anlamı “adlandırma” olmasına rağmen üretim bölgeleriyle doğrudan ilgili bir terim olduğu için “şarap üretim bölgesi” anlamında kullanılmaktadır.

Asil Üzümler 

Bir üzüm türünden çok uzun yıllar boyunca iyi şaraplar yapılabilmişse ve aynı üzüm dünyanın değişik bölgelerinde de iyi sonuç vermişse bunlar "asil üzümler" olarak tanımlanır.

B

Bacak

Şarabın kadehte sallanması sonucunda kadehin kenarlarından aşağı doğru süzülen damlalara denir.

Damlacıklar ne kadar yoğunsa ve ne kadar yavaş hareket ediyorsa alkol oranı o kadar yüksektir.

Blanc de blancs

Beyazların beyazı, tamamen beyaz üzüm çeşitlerinden üretilen köpüklü şaraplar için kullanılan Fransızca terimdir.

Blanc de noirs

Siyahların beyazı anlamında kullanılan bu terim siyah üzümlerden yapılan, beyaz ya da roze şaraplar için kullanılır.

Bouchonne

Buşone diye okunur. şarabın mantar kaynaklı bozulma durumuna denir. Buşone olmaya başlamış şarapta ilk etapta, meyve aromaları kaybolur. ileriki aşamalarda ise şarapta klor tadı belirir.

Bu nedenle restoranlarda garson şarabı açtıktan sonra mantarı kendisi koklar veya size koklatarak buşone olup olmadığını kontrol eder.

C

Crianza

İspanyolca bir terim olan crianza hem şarabın yıllanma tekniğini hem de ahşap fıçılarda olgunlaştırılmış genç şarapları tanımlamada kullanılan bir terimdir. Crianza olarak anılan şarapların en az 12 ay meşe fıçılarda beklemesi gerekir ve üç yıldan daha az bekletildiyse satılamaz. eğer bu süre belirtilenden daha kısa olursa şarap semi-crianza adını alır.

D

Decantation

Dekantasyon diye okunur. havalandırma anlamına gelir. şarabın içilmeden önce havayla temas etmesini sağlamak için yapılan işlemdir. Yıllandırılmış şarapların bükesini ortaya çıkartmak için yapılır.

K

Kav

Şarap mahzeni. şaraplar olgunlaştırmak veya tüketmek amaçlı fıçı ya da şişelerde tutulur.

Kav olarak kullanılacak mekanın % 70-90 oranında nemli, 16 dereceden soğuk, doğrudan güneş ışığı görmeyen bir yer olması gerekir.

M

Maserasyon

Şıranın üzüm kabukları ve posası ile bekletilmesi işlemidir. Kırmızı şarap yapımında uygulanır. bu sayede kabuklardaki aroma, Tanen ve renk şaraba geçer. beyaz şaraplarda uygulanmaz. Kelime anlamı ıslatıp yumuşatmadır.

Monosepaj

Monosepaj şaraplar bir üzüm çeşidi kullanılarak yapılan şaraplardır, çeşidin kendi karakterini yansıtırlar.

N

Nouveau

Yeni sözcüğünün fransızca karşılığı olan “nouveau” hafif, meyveli, genç, hemen içilen, yıllandırılmayan şarapları tanımlamada kullanılır. Yıllar hatta aylar yerine birkaç hafta içinde tüketilmesi gereken şaraplara verilen isimdir.

R

Rekolte

Rekolte, o şişeye giren üzümlerin doğduğu, büyüdüğü, toplandığı ve şaraba dönüştürüldüğü yıldır.

Etiketin ön yüzünde yazar. hasat kuzey yarımkürede Ağustos-Ekim, güney yarımkürede Şubat-Nisan ayları arasında yapılır.

S

Sommelier

Fransızca’da sommelier, dilimizdeki okunuşuyla somölye, fine-dining restoranlarda çalışan şarap ve içecek profesyonellerine verilen ismin eril halidir.

Dişil hali sommelière, yani somelyer'dir.