Bağcılık Bölgeleri

Avrupa Birliği'nin bağcılık bölgeleri iklim kriterlerine göre üçe ayrılmıştır: A, B ve C. En serin bölge A, en sıcak bölge ise C'dir. Bu uygulamanın mantısı, şarap yasaları ile farklı bölgelerdeki eksiklerin dengelenmesini sağlayacak düzenlemenin yapılmasıdır. Sicilya'daki bir şarabın Saale bölgesindeki bir şaraptan daha farklı sorunları ve eksikleri vardır. Örneğin A bölgesindeki üzümler, daha sonra şaraba nefis bir tat verecek yeterli miktarda doğal şeker oranına sahip olacak şekilde olgunlaşamazlar. Bu nedenle burada, unvan sahibi şaraplar için olmasa da normal kalitede şaraplar için alkol oranını yükseltmek amacıyla şıraya fermantasyondan önce şeker ilave edilmesine, yani katkı yapılmasına izin verilmektedir. Ayrıca burada bir şarap eğer çok ekşiyse, asit oranı düşürülebilir. Avrupa'nın güneyindeki sıcak C bölgelerinde az alkol veya fazla asit çoğu zaman sorun teşkil etmez; tam aksine bazen şarapların asidi çok düşüktür. Bu durumda, her zaman olmasa da iklim değişiklikleri nedeniyle asitleştirilmesine izin verilmektedir. A olarak adlandırılan yetiştirme bölgesine Lüksemburg, Almanya'nın Baden dışındaki tüm yetiştirme bölgeleri ve ürün miktarı bakımından önemsiz olmakla birlikte Belçika'daki yetiştirme bölgeleri, Hollanda, İskandinavya ve İngiltere dahildir. Yetiştirme bölgesi B ise; Baden, Avusturya, Fransız yetiştirme bölgeleri olan Champagne, Alsace, Lorraine, Jura, Savoy ve Loire'den oluşmaktadır. AB bölgesinde bulunan diğer tüm yetiştirme bölgeleri C bölgesinde yer almaktadır.