Şarap Tanrısı Dionysos


Dionysos (Bacchus), 12 Yunan tanrısından en kuvvetlisi olan Zeus’un, Semele’den olan oğludur ve insanlara şarabı veren tanrıdır. Tüm Yunan tanrılarından daha fazla tapınak, şarabın tanrısı Dionysos için yapılmıştır. Dionysus veya Bacchus kökçe bir Trakya Tanrısı' ydı. Bütün ilkel tarımcılar gibi onları da bolluk törenleri ve bolluğu geliştiren Dionysos adlı bir tanrıları vardı. Trakyalılar, biranın nasıl yapıldığını bulduklarındasarhoş olma halini tanrısal sandılar ve Dionysos'u yüceleştirdiler. Sonra üzüm asmasını ve şarap içmeyi öğrendiklerinde Dionysos hakkında daha farklı düşündüler. Dionysos, şarabın sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini temsil eder. Sembolü olan asma ağacı gibi ölüp, dirilir. Dionysos şenlikleri dört mevsimde kutlanmıştır ama en önemlisi bağ bozumu şenlikleridir. Dionysos töreninde vahşi hayvanları parçalamak ve çiğ yemek gibi barbar öğeler vardı bu Dionysos'un tiranlarca parçalanıp yenmesine ithafen olduğu varsayılmıştır. Yüksek sınıftan, yaşlı kadınlar ve genç kızlar, çıplak olarak tepelerde coşkunluk yaratan danslarla alkolden gelen sarhoşluk hali ile topluca sabahlarlardı. Dionysos adına düzenlenen şenlikler, topluluk üyelerinin gündelik yaşamın döngüsünün dışına çıkmaları için bir fırsat oluşturmuştur. Dört elementin ve beş duyunun üzerine çıkabilmek, günlük yaşamın kargaşasından sıyrılabilmek için bir fırsat sunmuştur. Hıristiyanlık öncesinde, tüm Anadolu’da ve Anadolu’dan tüm eski dünyaya dağılmış tapınaklarında her sene Eylül ayı civarında, coşkuyla bir şenlik kutlanır. Kutlanan, üzümün dalından koparılışı yani ‘bağ bozumu’dur. Bağbozumunun bitişinde yapılan görkemli kutlamalarda, Dionysos elinde kadeh, güzel kadınların ortasında ata biner gibi oturduğu bir şarap fıçısının üzerinden, eğlenenleri seyreder şekilde resmedilir. Günümüzde de bağ bozumu tam olarak Dionysos şenliği olarak anılmasa da, her yıl yaz sonunda insanlar tarafından kutlanır. Dionysos şenliklerinden birinin resmedildiği bir tabloyu da sizlerle paylaşmak istiyorum,

Bacchus'un Gençliği - (1884) William Adolphe Bouguereau

William Adolphe Bouguereau'a ait bu tabloda Şarap Tanrısının bir eğlencesini görüyoruz. İlk bakışta Bacchus'un (Dionysos) resmin ortasında omuzda taşındığını sanabilirsiniz fakat yanılmış olursunuz. Eserin başlığında gençliği olarak isimlendirilse de Bacchus sol tarafta arka planda saçı sakallı uzun göbekli bir erkek olarak tasvir edilmiş. Kaynak: @orionunevi, @zamanlarasinda